V

Voor scholen

Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken zet zich in voor alle leerlingen op het voortgezet onderwijs (VO) in de regio Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe.

We streven naar een geïntegreerd en samenhangend systeem van onderwijs, ondersteuning, zorg en begeleiding in onze regio. We hebben een specifieke kerntaak voor VO-leerlingen en scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt bij voorkeur in de scholen, of zo dichtbij als mogelijk waar de leerling woont (thuisnabij). Altijd in nauwe samenwerking met andere externe partners zoals jeugdhulp, maatschappelijke werk, leerplicht, e.d.

Voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het VO werken we samen met het Samenwerkingsverband Driegang . We maken met hen afspraken die gelden voor alle scholen, zowel in het primair onderwijs (vallend onder SWV Driegang) als in het voortgezet onderwijs (vallend onder SWV PasVOrm). Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke overgang, aansluiting en afstemming naar het MBO, HBO of WO.

Diensten

Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft de beschikking over een eigen “specialist passend onderwijs” (SPO) van PasVOrm. Dit is altijd een lid van ons expertiseteam. De SPO vormt de verbinding tussen school en samenwerkingsverband. De expertise van het gehele team is beschikbaar voor elke school. In onze organisatie wordt gewerkt met portefeuilles. Daarin worden specifieke specialisaties belegd. Elk lid van het expertiseteam heeft één of meerdere portefeuilles in beheer. Hierbij kunt u denken aan handelingsgericht werken, LWOO, Praktijkonderwijs, dyslexie, meldcode, preventie kindermishandeling, preventie suïcide, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten, overgang van PO naar VO, nieuwkomers. In eerste instantie komen de vragen altijd bij de eigen SPO. Wanneer behoefte is aan gerichte en specifieke hulp, dan wordt deze ingeschakeld.

Procedures

Daar waar zaken geregeld moeten worden, hebben we deze in overleg met de scholen vastgelegd in procedures. Daarmee zijn de afspraken geldend voor iedereen en is duidelijk wat er is afgesproken. Binnen onze organisatie zijn er een aantal procedures vastgelegd. De meesten gaan gepaard met eigen documenten.