N

Naar het voortgezet onderwijs

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Elke leerling op het juiste niveau in het voortgezet onderwijs. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de basisscholen en de voortgezet onderwijs (VO) scholen. Het schooladvies is een professionele inschatting door de betrokken medewerkers van de basisschool. Als basisscholen ouders al bij het begin van het adviesproces betrekken geeft dat openheid en helderheid. Hierdoor kunnen school en ouders de inzichten en verwachtingen goed op elkaar afstemmen, met als resultaat voor elke leerling een passend schooladvies.

Het advies voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op veel gegevens, resultaten in de verschillende leerjaren, observaties in de klas en op het plein. De basisschool heeft een goed en compleet beeld waarmee het advies voor vervolgonderwijs prima te onderbouwen is.

Specialisme

Voor een aantal leerlingen vraagt de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs meer aandacht. Soms hebben medewerkers van de basisschool behoefte aan een vroegtijdig overleg met het voortgezet onderwijs waarbij één van onze medewerkers meeluistert en adviseert.  In zo’n bespreking, vaak medio november, bespreken we met elkaar wat er nog moet gebeuren om een goede overstap van uw kind mogelijk te maken. Samen zorgen we ervoor dat alle facetten, kansen en mogelijkheden aan bod komen.

Opendagen

Een overzicht van de open dagen en andere activiteiten in 2021-2022 is nog niet beschikbaar. Kijk op de website van de betreffende school voor actuele informatie.

Advies

We adviseren ouders om op tijd na te denken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Het is immers een belangrijke keuze die je zorgvuldig wilt maken. Nadenken over de overstap kan al in groep 7. Denk hierbij niet alleen aan het niveau van de vervolgkeuze maar ook aan welke school past bij uw kind. Informeer bij de school van uw keuze of u de school ook een keer kunt bezoeken op een “gewone” schooldag. Daarmee krijgt u een goed beeld van de school en de sfeer.