K

Klachten

Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Het kan gebeuren dat school, ouders en leerling het niet eens zijn met elkaar. De emoties kunnen soms hoog oplopen, er gebeurt iets in uw directe leefomgeving, met uw kind, met uzelf. Een voorwaarde om er met elkaar uit te komen, is dat u met elkaar in gesprek blijft. Lukt dat niet, dan heeft iedere school een eigen klachtenprocedure die op de website van de school vermeld staat.

Ook over de werkzaamheden die vanuit PasVOrm plaatsvinden kunnen klachten ontstaan. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan en dat vooral ook te blijven. Bij ingewikkelde situaties rondom een leerling hebben we binnen PasVOrm de afspraak dat er altijd een medewerker als 2e deskundige meekijkt, waarbij we uiteraard altijd zullen voldoen aan de richtlijnen van de wet op de bescherming van privacy.

Mocht u onverhoopt toch een klacht in willen dienen dan hebben we hiervoor een klachtenprocedure beschreven in een reglement  en een klachtenformulier .