V

Voor ouders en leerlingen

Passend onderwijs

De meeste jongeren doen het prima op school. Soms hebben leerlingen hulp nodig, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of dyslexie, sommigen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde leerlingen. Voor hen is passend onderwijs bedoeld. Om onderwijs passend te maken zijn er veel variaties van ondersteuning mogelijk: van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

Het doel van passend onderwijs is om de juiste ondersteuning zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de leerling te organiseren. Op de eigen school of, als deze niet de juiste extra ondersteuning kan bieden, op een andere school.

Samen

Ouders en kinderen zijn deskundigen als het over de leerling gaat; de school is dat voor zijn of haar schoolloopbaan. Passend onderwijs doen we daarom samen. Als een ouder denkt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, verwachten we dat dit op school wordt gemeld. Als men op school denkt dat een leerling extra hulp nodig heeft, wordt een gesprek gestart met ouders en leerling.

Zorgplicht

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school waar het kind is aangemeld hiervoor zorgen. Dat is de zorgplicht van iedere school. De school zal altijd eerst kijken of ze zelf passende ondersteuning kan geven. Lukt dat niet, dan zoekt de school samen met de ouders (en de leerling) een school die dit wel kan.

PasVOrm is het samenwerkingsverband voor de regio met de gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. PasVOrm ondersteunt ouders en de school bij het vinden van een passende onderwijsplek. Ons doel is dat alle jongeren passend onderwijs volgen. Daarom werken we samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat jongeren en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.