V

VO – VO

Soms is het goed voor een leerling om over te stappen naar een andere school. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat het niveau van de nieuwe school beter aansluit bij de leermogelijkheden en – prestaties van de leerling. Deze overstap gebeurt altijd in overleg tussen scholen, ouders en leerling. Meestal vindt de overstap plaats aan het einde van een schooljaar of na de kerstvakantie.

In sommige gevallen is een overstap noodzakelijk omdat er redenen zijn waarom de leerling niet op de huidige school kan blijven. In zo’n situatie gebeurt de overstap vaak in de loop van een schooljaar. Om scholen en ouders hierbij te ondersteunen is er een commissie “Maatwerk” actief binnen PasVOrm. De leden van deze commissie zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken om een passende oplossing voor alle partijen te zoeken. Doelstelling is altijd om een passende onderwijsplek voor de leerling te vinden en om te voorkomen dat de leerling (langdurig) thuis komt te zitten. Het document ‘De Wissel 2021’ beschrijft hoe het proces zo zorgvuldig mogelijk kan worden uitgevoerd.