V

Verantwoording

Financiële verantwoording

In ons jaarverslag besteden we aandacht aan de activiteiten van Stichting Samenwerkingsverband PasVOrm Gorinchem en omstreken. Het eerste gedeelte is een inhoudelijk verslag waarin we ingaan op de realisatie van gestelde doelen. Het tweede gedeelte gaat over de financiële verantwoording. Ons samenwerkingsverband (VO 28.14) omvat de gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe.

Lees onze verantwoording van 2019  of eerdere jaarverslagen.

kaft inspectierapport

Onderzoek bestuur en samenwerkingsverband

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de vier jaar. Lees ons meest actuele inspectierapport vastgesteld op 21 mei 2019.

Lees het rapport .