P

PO – VO

De overstap van de basisschool, het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is voor veel leerlingen een bijzonder moment. Wij zetten ons in voor een goede wat wij noemen een “warme overdracht” van PO naar VO. Warm betekent voor ons: elkaar en elkaars werk kennen. Dat doen we door wederzijdse schoolbezoeken en face-to-face overleg over de leerlingen, over hun talenten en hun ondersteuningsbehoeften. Intensief contact dus tussen de leverende PO-school, de ontvangende VO-school, leerling en ouders.

PasVOrm zet vooral in op verbinding. We zoeken de overeenkomsten en stemmen het beleid op elkaar af vanuit een gezamenlijke ambitie. Ieder jaar worden afspraken en activiteiten vastgelegd in een brochure: “De Brug Over” . De jaarkalender is onderdeel van deze brochure en biedt de scholen een overzicht van welke actie wanneer plaatsvindt. Dit alles met als doel dat de leerlingen uit onze regio op een passende school geplaatst kunnen worden en de ondersteuning krijgen die nodig is.