T

Thuiszitters en voortijdige schoolverlaters

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die geen diploma op Havo of MBO 2 niveau of hoger heeft kwalificatieplicht  die ingeschreven staat op een school en zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt.

Het is de opdracht van alle betrokkenen rondom de jongere om, als dat mogelijk is, het onderwijs op school zo snel mogelijk weer op te pakken. Leerling, ouders, school, leerplicht en PasVOrm  en soms ook gemeenten, hebben hierbij hun eigen rol. Vanuit PasVOrm houden we nauwlettend in de gaten of er leerlingen uitvallen. De scholen hebben een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van het verzuim om zo eventuele problemen in een vroeg stadium aan te pakken. Onze medewerkers ondersteunen scholen in deze aanpak met kennis.

Voortijdig schoolverlaten

Het spreekt voor zich dat we voortijdig schoolverlaten niet willen. Over de term is nogal wat verwarring. Daarom hierbij;

In Nederland word je gezien als een voortijdig schoolverlater wanneer je niet in het bezit bent van een startkwalificatie. Een startkwalificatie houdt een diploma in op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau. Dit wordt gezien als een minimale ontwikkeling die een jongere moet hebben om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt.

Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs volgt vaak op “thuiszitten”. De leerling komt dan niet meer terug naar school. Daarom proberen we de thuiszittende leerling snel in beeld te krijgen en doen we er alles aan  om de kansen voor de toekomst voor deze leerling te verbeteren.