P

Preventie suïcide

Binnen PasVOrm is extra aandacht voor risicovolle momenten als het gaat om suïcide gedachten (zelfdoding) bij leerlingen.
Er is een werkgroep die onderzoekt hoe voorlichting aan jongeren, ouders en scholen kan worden verbeterd over de risico’s van zogenaamde “choking games”. Op de scholen zijn er gegevens verspreid van instellingen die adviseren bij suïcide dreiging. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 113, waar vierentwintig uur per dag een crisislijn beschikbaar is via de website www.113.nl