O

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband (SWV) Voortgezet Onderwijs (VO) PasVOrm Gorinchem e.o. leest u hoe onze zorgstructuur er uitziet en welke ambities wij hebben om voor het vormgeven van passend onderwijs en de mate van ondersteuning die wij de scholen bieden voor de periode 2018 – 2022.

Dit plan is samengesteld in overleg met alle interne en externe betrokkenen.

Download en lees het ondersteuningsplan .

Ondersteuningsplanraad

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is het meedenken, ontwikkelen en vorm geven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hierbij is dat ouders, medewerkers en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit medewerkers van aangesloten scholen en voor de andere helft uit ouders en/of leerlingen.

Documenten :