L

LWOO en Praktijkonderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Het leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor kinderen die naar het VMBO kunnen, maar hierbij meer begeleiding nodig hebben. Of een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning, bepaalt de school in samenspraak met een psycholoog van PasVOrm waarbij de landelijk geldende regels als uitgangspunt dienen. Daarom organiseren we NIO-testdagen. Download de NIO ouderbrochure  voor meer informatie.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar waarvoor de theorie van het VMBO te moeilijk is. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. Voordat een leerling wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs, moet er een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Dit gebeurt door de Praktijkschool. Wanneer uit de gegevens van het kind blijkt dat praktijkonderwijs de meest geschikte vorm van onderwijs is, wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven vanuit het samenwerkingsverband PasVOrm.

Documenten LWOO en Praktijkonderwijs

Dit pakket (zip) bevat:

  • Brief uitleg aanwijzing LWOO en TLV PrO.pdf
  • Criteria aanvraag TLV PrO voor bijzondere groepen.pdf
  • Criteria Praktijkonderwijs en LWOO.pdf
  • Lijst toegestane screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO.pdf
  • Uitleg door- en terugtoetsen.pdf