I

Informatie voor PO

Na de basisschool stroomt de leerling door naar het voortgezet onderwijs. Ouders hebben hierbij een vrije keuze. De basisschool geeft ouders een advies dat is gebaseerd op de informatie die in de afgelopen jaren over de leerling is verzameld.

In de brochure “de Brug over in 2020” , die aan het begin van het schooljaar namens PasVOrm en Driegang (samenwerkingsverband primair onderwijs in onze regio) aan de scholen wordt gestuurd, staan alle zaken op een rijtje.

Wanneer er behoefte is om over een leerling te overleggen in een groot verband, is hiervoor telefonische consultatie en eventueel de preventieve bespreking in het leven geroepen. Medewerkers van de basisschool kunnen advies inwinnen bij leden van ons expertiseteam. Ze kunnen overleggen met medewerkers van de beoogde VO school onder begeleiding van een medewerker van ons expertiseteam. In dit overleg kijken we samen of de mogelijke overgang een goede keuze is. Maar ook wat er in de periode tot aan de overgang nog te doen is om een succesvolle overstap te realiseren.