F

Formulieren en documenten

Brochure ‘De brug over in 2020’

U kunt de brochure inclusief alle bijlagen als pakket downloaden (2 Mb).  

Aanvraag arrangement

VO-scholen binnen PasVOrm kunnen een aanvraag voor een arrangement indienen. We spreken hierbij van individuele arrangementen als het gaat om een enkele leerling. Bij deze aanvraag is het belangrijk dat zowel ouders als leerling betrokken zijn.

Scholen kunnen ook een aanpak hebben voor meerdere leerlingen tegelijk. Hiervoor wordt dan een groepsarrangement ingezet. PasVOrm honoreert de aanvraag van een arrangement op basis van objectieve criteria. Dit gebeurt door een commissie (de commissie ATLV). Wanneer een aanvraag wordt toegekend, ontvangt een school budget om het arrangement vorm te geven. Aan het eind van het schooljaar legt de school verantwoording af bij PasVOrm over de geleverde inzet en het ingezette budget.

In het schooljaar 2018-2019 spreken we voor het eerst over schooloverstijgende arrangementen. Hierbij is een voorziening gemaakt die voor alle leerlingen van het samenwerkingsverband beschikbaar is.

Scholen zijn op de hoogte van de procedure voor het aanvragen van arrangementen. Hiervoor wordt gewerkt met een specifiek programma (Grippa) wat de veiligheid van privacygegevens waarborgt. In Grippa staan ook de vereiste documenten voor een aanvraag. Enkel deze documenten zijn voor de beoordeling nodig.

Aanvraag TLV

Als school en ouders tot de conclusie komen dat een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs nodig is, kunnen zij een ToeLaatbaarheidsVerklaring voor het kind aanvragen. De school doet dat via ons interne digitalesysteem (Grippa) Als de school niet bij ons is aangesloten kunt u contact opnemen via atlv@swvpasvorm.nl u kunt dan een account verkrijgen om de aanvraag TLV in te dienen.

Beveiligd: Dyslexie documenten