D

Dyslexie

Op alle scholen is dyslexiebeleid vastgelegd in een handelingsprotocol.  Vaak is er op de school een dyslexiecoördinator. De coördinator is voor ouders het eerste aanspreekpunt bij vragen rondom dyslexie. Als samenwerkingsverband hebben wij een verbindende rol tussen de dyslexiecoördinatoren.

Dyslexie onderzoek, ja/nee?

Hoe eerder je als school weet dat een leerling dyslectisch is, hoe eerder je die leerling ondersteuning kunt bieden. Op bijna alle scholen vindt er in het eerste leerjaar een brugklasscreening plaats om te kijken welke leerlingen mogelijk dyslexie hebben. De dyslexiecoördinator doet aanvullend onderzoek naar meer signalen voor dyslexie. Als het nodig is neemt de coördinator in overleg met de ouders en leerling, contact op met een van onze orthopedagogen. Deze bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor dyslexie onderzoek en koppelt dit terug aan de dyslexiecoördinator. Ouders kunnen kiezen om het dyslexieonderzoek door een van de orthopedagogen van het samenwerkingsverband uit te laten voeren. Maar kunnen er ook voor kiezen dit ergens anders te laten doen.

Dyslexieverklaring, wat doet school?

Leerlingen met een dyslexieverklaring komen in ieder geval in aanmerking voor extra tijd bij toetsen en bij het examen. Daarnaast hebben zij recht op een aantal dispensaties en compensaties. Deze verschillen per school. De dyslexiecoördinator kan u hier meer over vertellen.

Informatie voor onderwijsprofessionals en dyslexiecoördinatoren

Voor dyslexiescreening is een (verplicht) stappenplan beschikbaar. Het stappenplan en de benodigde documenten kunt u hier onder downloaden. U heeft daarvoor een downloadcode nodig. Heeft u die niet dan kunt u die aanvragen bij Marlieke van der Linden. Ook bij inhoudelijke vragen of onduidelijkheden kunt u met haar contact opnemen.