D

De organisatie

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen kent 75 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. PasVOrm is er daar één van, onder nummer 28.14.

PasVOrm is verantwoordelijk voor het realiseren van passend voortgezet onderwijs in de  gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. Onze directeur-bestuurder is Elisabeth van Leeuwen.

Samenwerkingsverband

Schoolbesturen met een of meerdere vestigingen voor regulier voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso) in deze regio maken deel uit van PasVOrm. De Gomarus Scholengemeenschap is niet aangesloten, zij valt onder het landelijke Reformatorisch samenwerkingsverband .

De aangesloten schoolbesturen zijn: