C

Contact

Stichting Samenwerkingsverband VO 28.14 passend onderwijs Gorinchem e.o.

Postadres

Postbus 456 4200 AL Gorinchem
Tel: 0183 66 06 41
info@swvpasvorm.nl

Bezoekadres

Dr. van Stratenweg 15
4205 LA Gorinchem
Route via Google maps

Bureau medewerkers

Vanuit ons kantoor in Gorinchem coördineren we de ondersteuning van de scholen. Ook ons expertiseteam heeft hier een werkplek.

Telefonisch zijn we op werkdagen te bereiken voor alle vragen over passend onderwijs. Vaak is het dan mogelijk om direct een antwoord te geven. Als dat niet zo is leggen we uw vraag neer bij ons expertiseteam.

 

Expertiseteam

Voor iedere leerling is er een passende vorm van onderwijs. Geen enkele leerling valt tussen wal en schip. Het accent ligt daarbij op het versterken van de onderwijskwaliteit in de klas.  Dit vraagt veel van de docenten. De verschillende medewerkers van het expertiseteam hebben ieder een eigen specialisme. Voor vragen over een onderwerp zal er dus altijd een specialist ingeschakeld worden.
Onze specialisten;

 • Susanne Bekkers – beleidsvormend teamlid,
  portefeuilles Leerwegondersteunend onderwijs LWOO, Praktijk Onderwijs PrO, PO – VO, en dyslexie, speciale lesplaatsen PrO
 • Mandy Witte – beleidsvormend teamlid, portefeuilles Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen ATLV, speciale lesplaatsen PrO, speciale lesplaatsen VMBO, Dokwerk, commissie Maatwerk, jeugdhulp
 • Jolijn Verburg – beleidsvormend teamlid, teamleider PasVOrm onderwijs, portefeuilles ATLV, ZOW, Onderwijs zorgpoli, speciale lesplaatsen VMBO, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten, commissie Maatwerk, ATLV, VO – VO, meldcode
 • Jenneke Lannoye – nieuwkomers
 • Roelien Bosch – portefeuille handelingsgericht werken, onderwijszorgpoli, monitoring basisondersteuning, commissie Maatwerk
 • Annemarie van Eijk – portefeuille Praktijk Onderwijs, Dokwerk, speciale lesplaatsen PrO, VO – VO
 • Joy Folsche, portefeuilles dyslexie, dyscalculie, meldcode, LWOO, PrO, PO – VO
 • Judith Moret, portefeuilles PasVOrm Onderwijs, commissie Maatwerk, VO – MBO, nieuwkomers, educatief ouderschap, ZOW, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten;
 • Elza van Hamburg, portefeuille handelingsgericht werken, educatief ouderschap, monitoring basisondersteuning, professionalisering, nieuwkomers;
 • Henk Vegt, portefeuille preventie suïcide, professionalisering, meldcode
 • Eline van Zuijdam ,PO – VO, ATLV, VO – VO

Onderwijsvoorziening

Het kan nodig zijn om onderwijs tijdelijk buiten de eigen school te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft PasVOrm een voorziening van 2 groepen waarin maximaal 10 leerlingen per groep geplaatst kunnen worden.
Medewerkers zijn;