C

Contact

Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken

Adres

Dr. van Stratenweg 15
4205 LA Gorinchem
Route via Google maps

Telefoon

Op werkdagen zijn wij tussen 8:30 en 16:30 te bereiken op ons algemene nummer,
 0183 66 06 41. Wij volgen de schoolvakanties zoals deze in de regio Gorinchem zijn afgesproken. Tijdens deze vakanties zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Ondersteuningsteam

Vanuit ons kantoor in Gorinchem coördineren we de ondersteuning van de scholen. Ook ons expertiseteam heeft hier een werkplek.

Telefonisch zijn we op werkdagen te bereiken voor alle vragen over passend onderwijs. Vaak is het dan mogelijk om direct een antwoord te geven. Als dat niet zo is leggen we uw vraag neer bij ons expertiseteam.

Expertiseteam

Voor iedere leerling is er een passende vorm van onderwijs. Geen enkele leerling valt tussen wal en schip. Het accent ligt daarbij op het versterken van de onderwijskwaliteit in de klas.  Dit vraagt veel van de docenten. De verschillende medewerkers van het expertiseteam hebben ieder een eigen specialisme. Voor vragen over een onderwerp zal er dus altijd een specialist ingeschakeld worden.
Onze specialisten;

 • Susanne Bekkers – beleidsvormend teamlid,
  portefeuilles Leerwegondersteunend onderwijs LWOO, Praktijk Onderwijs PrO, PO-VO, dyslexie, speciale lesplaatsen PrO (portefeuilles Susanne worden vanaf 6 mei 2019 tot 1 januari 2020 overgenomen door Marlieke van der Linden);
 • Mandy Witte – portefeuilles Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen ATLV, speciale lesplaatsen PrO, Dokwerk, commissie Maatwerk (portefeuilles van Mandy worden tijdelijk waargenomen door andere collega’s);
 • Jolijn Verburg – teamleider PasVOrm onderwijs, ZOW,  portefeuilles thuiszitters en voortijdig schoolverlaten; VO-vervolgonderwijs;
 • Jenneke Lannoye – commissie Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen ATLV, portefeuille nieuwkomers;
 • Roelien Bosch – beleidsvormend teamlid, portefeuilles handelingsgericht werken, onderwijszorgpoli, monitoring basisondersteuning, Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap;
 • Annemarie van Eijk – portefeuilles Praktijk Onderwijs, Dokwerk, speciale lesplaatsen PrO, VO-VO;
 • Judith Moret, beleidsvormend teamlid, portefeuilles PasVOrm Onderwijs, commissie Maatwerk, VO-vervolgonderwijs, ZOW, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten, Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap;
 • Henk Vegt, portefeuille preventie suïcide;
 • Kees van Willigen –  portefeuilles ICT, AVG, leerlingvervoer, BHV;
 • Eline van Zuijdam – commissie Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen ATLV, commissie Maatwerk, portefeuilles PO-VO en VO-VO;
 • Wendy van Biesen – commissie Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen ATLV, commissie Maatwerk, portefeuilles PO-VO en dyscalculie;
 • Marlieke van der Linden – portefeuilles Leerwegondersteunend onderwijs LWOO, Praktijk Onderwijs PrO, PO-VO, dyslexie, speciale lesplaatsen PrO;
 • Annick ten Napel – commissie Maatwerk, portefeuilles PO-VO.

Onderwijsvoorziening

Het kan nodig zijn om onderwijs tijdelijk buiten de eigen school te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft PasVOrm een voorziening van 2 groepen waarin maximaal 10 leerlingen per groep geplaatst kunnen worden.
Medewerkers zijn;

Schoolvakanties 2019 – 2020

 

Herfstvakantie ma. 21-10-2019 t/m vr. 25-10-2019
Kerstvakantie ma. 23-12-2019 t/m vr. 03-01-2020
Voorjaarsvakantie ma. 24-02-2020 t/m vr. 28-02-2020
2e Paasdag ma. 13-04-2020
Meivakantie ma. 20-04-2020 t/m vr. 01-05-2020
Bevrijdingsdag di. 05-05-2020
Hemelvaart  do. 21-05-2020 t/m vr. 22-05-2020
Pinksteren ma. 01-06-2020
Zomervakantie ma. 20-07-2020 t/m vr. 28-08-2020