A

Activiteiten voor professionals

PasVOrm is een expertisecentrum voor Passend Onderwijs in de regio. Binnen PasVOrm vergaren en delen we kennis rondom passend onderwijs. We proberen het beleid rondom passend onderwijs zoveel mogelijk te vertalen naar de praktijk van alledag. Dit doen we met elkaar waarbij we zoveel mogelijk luisteren naar wat scholen nodig hebben om alle leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Accent ligt op het met elkaar ontwikkelen. Samen zorg dragen voor zo goed mogelijk passend onderwijs binnen de regio voor alle leerlingen.

PasVOrm kent hiervoor diverse overlegvormen;

  • Directeurenoverleg; alle directeuren komen bij elkaar en bespreken het beoogde beleid van het samenwerkingsverband. Het overleg heeft een adviserende rol naar de directeur-bestuurder van PasVOrm. Het overleg biedt gelegenheid om te ontmoeten en elkaar te spreken over de thema’s die actueel zijn binnen het werk. Directeuren worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.
  • Netwerk zorgcoördinatoren; de zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de zorg in de eigen school. Dat is een speciale taak binnen de school. Het overleg is bedoeld om kennis te delen, informatie te verstrekken en op te halen. Zorgcoördinatoren delen hun ervaringen en ondersteunen elkaar waar mogelijk.

Vanuit PasVOrm proberen we de vragen vanuit de scholen om te zetten in een aanbod.  Voorbeeld hiervan is de mentorencursus. Maar er worden ook, in samenwerking met de dienst Gezondheid & Jeugd , specifieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met verschillende actuele thema’s. Op verzoek van scholen is het mogelijk om studiedagen over bepaalde onderwerpen te organiseren. Rondom thema’s zetten we kenniskringen op. Bij het ontwikkelen van cursusaanbod werken we binnen de zogenaamde Regio-Academie, samen met het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs , “Driegang”.

Agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende activiteiten.