Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

PasVOrm zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs van de gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe.

Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

Wij ondersteunen 20 scholen in het voortgezet onderwijs(VO) waaronder 3 voortgezet speciaal onderwijs (VSO) scholen. Samen bieden zij onderwijs aan bijna 10.000 leerlingen.  Ons streven is om een geïntegreerd en samenhangend systeem van  onderwijs, ondersteuning, zorg en begeleiding in onze regio te realiseren. Dit doen we samen met gemeenten en andere externe partners zoals jeugdhulp, (school) maatschappelijke werk,  leerplicht, en dergelijke.  Samen sterk, uitgaande van de eigen kracht. Samenwerken, kennis en ervaring delen, leren van en met elkaar.

Voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het VO werken we intensief samen met de drie kamers uit het Samenwerkingsverband Driegang . Een vergelijkbare werkwijze ontwikkelen we voor een zo goed mogelijke overgang, aansluiting en afstemming naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

“ Onze missie is samen te werken voor een optimale ontwikkeling van jongeren vanuit de eigen kracht. Met een heldere visie op weg naar een meer preventieve manier van werken. Anders denken & doen, om zo eigen kracht, kennis en kunde met die van anderen te verbinden. ”